công nghệ xe hơi thế giới

Thiết bị cảm biến nhịp tim có thể được tích hợp trên ôtô trong tương lai

Dự án này là sản phẩm trí tuệ tập thể của toàn bộ đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham Trent, phối hợp với Plessey Nhằm cảnh báo và giúp hạn chế tai nạn xảy ra khi đang lái xe, các nhà nghiên cứu đang có ý tưởng tích hợp cảm biến